PABLO FILMS TIETOSUOJASELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

Pablo Films (“Pablo Films” tai “me”) käsittelee toiminnassaan henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasviestinnän mahdollistamiseksi, tehtyjen sopimusten toteuttamiseksi sekä tuotantojen läpiviemiseksi. Lisäksi keräämme analytiikkatietoa verkkosivujemme kävijöistä.

Henkilöasiakkaiden lisäksi Pablo Filmsillä on yhteisöasiakkaita ja yhteistyökumppaneita, joiden edustajien henkilötietoja voidaan käsitellä osana tätä rekisteriä. Yhteisöasiakkaiden edustajien tietoja käytetään vain yhteisölle kohdistuvan viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen.

Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Pablo Filmsin rekisterinpitäjänä suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

 

2. Yhteystiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Pablo Films Oy

2226620-5

Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki

pablo(a)pablo.fi

www.pablo.fi

 

Rekisteristä vastaava henkilö:

Pablo Filmsin tietosuojavastaava

Pablo Films Oy

2226620-5

Fredrikinkatu 20 B 17, 00120 Helsinki

pablo@pablo.fi

 

3. Kerätyt tiedot

Asiakkaat ja markkinointikontaktit

Etu- ja sukunimi

Titteli tai ammattinimike

Yhteystiedot

Yhteisöasiakkaiden edustajien osalta organisaatio ja asema ja yhteisön asiakkuuteen liittyvät muut tiedot

Työntekijät

Etu- ja sukunimi

Henkilötunnus

Titteli tai ammattinimike

Yhteystiedot

Pankkiyhteystiedot

Tuotannon nimi johon osallistuu

Esiintyjät ja avustajat

Etu- ja sukunimi

Henkilötunnus

Sukupuoli

Ulkonäköön liittyvät tiedot: pituus, paino, hiusten väri ja pituus, silmien väri, vaate- ja kengän koko, ulkonäköön liittyvät erityispiirteet

Kasvo- ja kokovartalokuva

Yhteystiedot

Pankkiyhteystiedot

Tuotannon nimi johon osallistuu

Verkkosivut

IP-osoite

URL-reitti sivustolla

Vierailun ajankohta

Selaintyyppi ja –versio

Laitetyyppi

Käytämme verkkosivuillamme Google Analytics-työkalua. Lisää tietoa Google Analyticsin tietosuojasta on saatavilla osoittesta https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi

 

4.Mistä saamme henkilötiedot?

Lähtökohtaisesti saamme tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät tiedot rekisteröidyiltä itseltään.

Verkkosivuilta kerätty data tallentuu palvelimelle vierailun yhteydessä.

 

5. Tietojen käsittelyn tarkoitukset

Käsittelemme henkilötietojasi liiketoimintamme tarpeisiin.

Voimme käsitellä henkilötietojasi lainsäädäntöön perustuen muun muassa työnantajavelvoitteiden suorittamiseksi ja työnhakuprosessin toteuttamiseksi.

Lisäksi voimme käsitellä henkilötietojasi sopimuksen toteuttamiseksi, kuten työsopimuksen toteuttamiseksi, rekrytoinnin suorittamiseksi taikka muun sopimuksen toteuttamiseksi.

Voimme käsitellä henkilötietojasi myös oikeutetun etumme perusteella. Oikeutettu etu tarkoittaa, että meillä on oikeus käsitellä henkilötietoja silloin, kun rekisteröidyn ja meidän välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, jota arvioitaessa punnitaan rekisteröidyn etuja, kuten perusoikeuksien toteutumista, suhteessa meidän etuumme, kerättyjen tietojen luonnetta ja käyttötarkoituksia sekä tietoturvaa. Oikeutettuja etujamme ovat esimerkiksi immateriaalioikeuksien hallinnointi ja hyödyntäminen, viestintä, suoramarkkinointi, markkinointi- ja mielipidetutkimukset, avustaja- ja yleisöluettelon ylläpitäminen, sekä tietojen analysointi, tilastointi ja liiketoimintamme kehittäminen.

Joissakin tilanteissa saatamme pyytää sinulta myös suostumusta tietojesi käsittelyyn.

 

6. Säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kun ne ovat tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi.

 

7. Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Voimme kuitenkin joissain tapauksissa siirtää tietojasi EU:n ulkopuolelle, mikäli se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa mainittujen tietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai tietojen teknisen ylläpidon vuoksi.

Jos Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi, takaamme sopimuskäytäntöjemme (esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeet henkilötietojen siirtämisestä kolmansiin maihin) tai muiden toimenpiteiden avulla riittävän tietosuojan tason henkilötiedoillesi.

 

8. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Voimme luovuttaa tietoja poikkeustapauksessa tahoille, joiden kanssa meillä on voimassaolevat sopimukset, joiden mukaisesti tahot sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Lisäksi voimme luovuttaa tuotantoihin liittyviä henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme ja asiakkailemme.

Muutoin emme luovuta henkilötietojasi Pablo Films organisaation ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Pablo Films organisaation ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) Mediapoolin tai asiakkaidemme omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja Pablo Films organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Pablo Films käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Pablo Filmsille postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista.

Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

 

10. Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

 

11. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Pablo Filmsin henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.